Am Feldrand
Makrofotografiealle Fotos:   © B. Stransky