Erzbergbahn
Fotosonderfahrt von Vordernberg nach Erzberg (Stmk)

alle Fotos:   © B. Stransky